Restaurants - Japanese Businesses in Santa Barbara, CA
BusinessPhone
Ahi Sushi
3631 State St, Santa Barbara 93105
(805) 687-6942
Arigato Sushi
1225 State St, Santa Barbara 93101
(805) 965-6074
Azuma Japanese Restaurant
24 W Figueroa St, Santa Barbara 93101
(805) 966-2139
Ichiban Sushi
1812 Cliff Dr, Santa Barbara 93109
(805) 564-7653
Kai Sushi Shabu-Shabu
738 State St, Santa Barbara 93101
(805) 560-8777
Kyoto Japanese Restaurant
3232 State St, Santa Barbara 93105
(805) 687-1252
Piranha Restaurant & Sushi Bar
714 State St, Santa Barbara 93101
(805) 965-2980
Q's Sushi A Go Go
409 State St, Santa Barbara 93101
(805) 966-9177
Shintori Sushi Factory
3001 State St, Santa Barbara 93105
(805) 898-0177
Sushi Teri
3905 State St, Santa Barbara 93105
(805) 569-0033
Sushi Teri House
1013 Bath St, Santa Barbara 93101
(805) 963-1250