Churches Businesses in Tekamah, NE
BusinessPhone
Emmanuel Lutheran Church
210 S 12th St, Tekamah 68061
(402) 374-1337
Faith Family Baptist Church
421 S 13th St, Tekamah 68061
(402) 808-4140
First Baptist Church
1116 K St, Tekamah 68061
(402) 374-1388
Presbyterian Church
1318 K St, Tekamah 68061
(402) 374-2228
Riverside Baptist Church
3350 County Road P, Tekamah 68061
(402) 374-1124
St Patrick's Catholic Church
1323 R St, Tekamah 68061
(402) 374-1692
United Methodist Church
1408 L St, Tekamah 68061
(402) 374-2888